ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Հայաստանի  Հանրապետության  արդարադատության  նախարարության

    քրեակատարողական  ծառայության

 թափուր հաստիքային միավորների վերաբերյալ


Ծառայության և հաստիքների անվանումը

Հաստիքների քանակը

Նշումներ

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ

ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԿԱԶՄ-ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

 

1

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ

 

 

Պետի տեղակալ

1

 

 

1

 

ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Գլխավոր մասնագետ

1

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

 

1

 

«ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԽՈՒՄԲ

 

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

2

 

 

2

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Բուժսարքավորումների ինժեներ

0.5

Վարձու աշխատող

 

0.5

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

4

 

 

5

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Կրտսեր մասնագետ

5

 

 

6

 

ԹԵՐԱՊևՏԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

 

Պետ

1

 

 

1

 

ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

 

Պետ

1

 

Գլխավոր մասնագետ

1

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

 

1

 

ԹՈՔԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ՌԵԳՈՒԼՅԱՐ ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԶԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

1

 

ԹՈՔԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ԲԱԿՏԵՐԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԽՈՒՄԲ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

1

 

ՆԱՐԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

 

1

 

ԿԼԻՆԻԱԿԱԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԽՈՒՄԲ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

1

 

Դիետային բուժաշխատող

1

Վարձու աշխատող

 

1

 

«ԵՐԵՎԱՆ-ԿԵՆՏՐՈՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԽՈՒՄԲ

 

 

Խմբի ղեկավար

1

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

2

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

2

 

 

2

 

«ՎԱՐԴԱՇԵՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

1

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ (ճաշարանի վարիչ)

1

 

 

1

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ  ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

9

 

 

10

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

3

 

Կրտսեր մասնագետ

3

 

 

7

 

«ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

 

1

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Գլխավոր մասնագետ

1

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

Առաջատար մասնագետ

2

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

Երրորդ կարգի մասնագետ

3

 

Բժիշկ

0.5

Վարձու աշխատող

 

6.5

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԹՈՔԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

 

Պետ

1

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

 

2

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ (ճաշարանի վարիչ)

1

 

Կրտսեր մասնագետ (վարորդ)

2

 

Կրտսեր մասնագետ (առաքիչ-կրպակի սպասարկող)

1

 

 

4

 

ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԲԱԺԻՆ

 

 

Առաջատար մասնագետ

2

 

 

2

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Պետի տեղակալ

1

 

Առաջատար մասնագետ

2

 

Առաջին կարգի մասնագետ

1

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

9

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

10

 

 

23

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Կրտսեր մասնագետ

7

 

 

9

 

«ՀՐԱԶԴԱՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

1

 

ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

 

1

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

1

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

5

 

Կրտսեր մասնագետ

1

 

 

6

 

«ԱԲՈՎՅԱՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ  ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ  ԲԱԺԻՆ

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

Առաջին կարգի մասնագետ

1

 

Կրտսեր մասնագետ

5

 

 

7

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ

1

 

 

1

 

«ԿՈՇ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

2

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

 

1

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ (ճաշարանի վարիչ)

1

 

 

1

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

3

 

Կրտսեր մասնագետ

2

 

 

6

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

2

 

 

3

 

«ՍԵՎԱՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

 

1

 

ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԽՈՒՄԲ

 

 

Առաջին կարգի մասնագետ

1

 

 

1

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ  ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ԲԱԺԻՆ

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

 

1

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ  ԲԱԺԻՆ

 

 

Պետ

1

 

 

1

 

ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  ԲԱԺԻՆ

 

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

 

2

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ (էլեկտրիկ)

1

 

 

1

 

ՕՊԵՐԱՏԻՎ  ԲԱԺԻՆ

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

 

1

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

2

 

 

3

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Կրտսեր մասնագետ

1

 

 

4

 

«ԱՐԹԻԿ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Առաջին կարգի մասնագետ

1

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

3

 

 

4

 

«ԳՈՐԻՍ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ (էլեկտրիկ)

1

 

 

1

 

ՕՊԵՐԱՏԻՎ  ԽՈՒՄԲ

 

 

Խմբի ղեկավար

1

 

 

1

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ

1

 

 

1

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

1

 

«ՎԱՆԱՁՈՐ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

Պետ

1

 

 

1

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Պետ

1

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

Գլխավոր մասնագետ

1

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

4

 

 

6

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

 

1

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Պետ

1

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Կրտսեր մասնագետ

6

 

 

8

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ

1

 

 

1

 

«ԱՐՄԱՎԻՐ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

Պետի տեղակալ

1

 

 

1

 

ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԽՈՒՄԲ

 

 

Պատասխանատու հերթապահ

1

 

Առաջին կարգի մասնագետ

1

 

 

2

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ

 

 

Գլխավոր մասնագետ (հոգեբան)

1

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

Առաջատար մասնագետ

1

 

 

2

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Գլխավոր մասնագետ

2

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

Առաջատար մասնագետ

1

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

Երրորդ կարգի մասնագետ

3

 

 

6

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

Կրտսեր մասնագետ (ճաշարանի վարիչ)

1

 

Կրտսեր մասնագետ (վարորդ)

1

 

 

3

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Պետի տեղակալ

1

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

Առաջատար մասնագետ

4

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

9

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

3

 

 

18

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Կրտսեր մասնագետ

7

 

 

8