ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ, ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԴԱՊԵՏ ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԼԵԳԴԱՐԻ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ

ՀՀ ԱՆ ՔԿՎ անվտանգության ապահովման բաժինը կազմավորվել է 2001թ.:        

Անվտանգության բաժնի խնդիրներն են՝

  1. հսկողություն իրականացնել հիմնարկների անվտանգության ապահովման  բաժինների խնդիրների սահմանված կարգով իրականացման նկատմամբ:
  2. ապահովել տվյալ ոլորտը համակարգող օրենսդրության պահանջների Նախարարի, Վարչության պետի և նրա՝ տվյալ ոլորտը համակարգող տեղակալի՝ իրենց լիազորությունների սահմաններում արձակած կամ տրված հրամանների, հանձնարարականների ու ցուցումների կատարումը: