ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ, ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԴԱՊԵՏ ՀԱՅԿ ԷԴԻԿԻ ՔՈՉԻՆՅԱՆ