ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ, ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԴԱՊԵՏ ԱՐՄԵՆ ՖԵԼԻՔՍԻ ԽԱՉԻԲԱԲՅԱՆ