ՀՀ արդարադատության նախարարի հրամաններ

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկների տեսակները, լրակազմերը, ինչպես նաև կալանավորվածների և դատապարտյալների համար մեկ անձի հաշվարկով բնակելի տարածքները սահմանելու մասին և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2008 թվականի մայիսի 27-ի թիվ 41-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի 2012 թվականի փետրվարի 28-ի N30-Ն հրաման


Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության անվտանգության ապահովման կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեության կարգը հաստատելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի 2011 թվականի նոյեմբերի 21-ի N194-Ն հրաման 


Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության պահպանության ապահովման կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեության կարգը հաստատելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի 2011 թվականի նոյեմբերի 21-ի N195-Ն հրաման