Թափուր պաշտոններ

(15.10.2018թ.)

Ծառայության և հաստիքների անվանումը

Հաստիքների քանակը

Նշումներ

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 
ՀԱՏՈՒԿ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ
Գլխավոր մասնագետ

1

Առաջատար մասնագետ

1

2
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

Գլխավոր մասնագետ

1

Առաջատար մասնագետ 1
2
ՈՒՂԵԿՑՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
Առաջատար մասնագետ 1
Երկրորդ կարգի մասնագետ 3
4
ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Գլխավոր մասնագետ (հակահրդեհային պահպանության գծով) 1
Գլխավոր մասնագետ 1 Քաղաքացիական հատուկ ծառայող
Առաջատար մասնագետ 1 Քաղաքացիական հատուկ ծառայող
3
ԱՌԱՋԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
Պետ 1

1

ՀԵՐԹԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ
Երկրորդ կարգի մասնագետ 1
1
«ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ
ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԽՈՒՄԲ
Առաջատար մասնագետ 1
Երրորդ կարգի մասնագետ 1
2
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ,ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
Գլխավոր մասնագետ (հոգեբան) 1 Քաղաքացիական հատուկ ծառայող
1
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Կրտսեր մասնագետ (պահեստապետ) 1
1
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Կրտսեր մասնագետ 1
1
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ 1
Երկրորդ կարգի մասնագետ 1
Երրորդ կարգի մասնագետ 4
Կրտսեր մասնագետ 2
7
ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
Պետ 1
Երկրորդ կարգի մասնագետ 1
2
ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
Կրտսեր մասնագետ 1
Բժիշկ (ուռուցքաբան) 0.5 Վարձու աշխատող
Բժիշկ (պաթոլոգոանատոմ) 0.5 Վարձու աշխատող
2
ԹՈՔԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ՌԵԳՈՒԼՅԱՐ ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԶԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
Երկրորդ կարգի մասնագետ 1
1
ՆԱՐԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
Գլխավոր մասնագետ 1
Կրտսեր մասնագետ 1

2

ԹՈՔԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ԴԵՂՈՐԱՅՔԱԿԱՅՈՒՆ ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԶԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
Երկրորդ կարգի մասնագետ 1

1

ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ ՖԻԶԻՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
Կրտսեր մասնագետ 1

1

«ԵՐԵՎԱՆ-ԿԵՆՏՐՈՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԽՈՒՄԲ
Խմբի ղեկավար 1
Երրորդ կարգի մասնագետ 1
2
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ
Գլխավոր մասնագետ (հոգեբան) 1 Քաղաքացիական հատուկ ծառայող
1
«ՎԱՐԴԱՇԵՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ  
ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԽՈՒՄԲ
Առաջին կարգի մասնագետ 1
1
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ,ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
Առաջատար մասնագետ 1
1
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Երրորդ կարգի մասնագետ 2
2
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Կրտսեր մասնագետ (վարորդ) 1
1
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ  ԲԱԺԻՆ
Երկրորդ կարգի մասնագետ 1
Երրորդ կարգի մասնագետ 6
7
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԽՈՒՄԲ
Խմբի ղեկավար 1 Քաղաքացիական հատուկ ծառայող
1
«ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ  
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Գլխավոր մասնագետ 1  Քաղաքացիական հատուկ ծառայող
Առաջատար մասնագետ 2  Քաղաքացիական հատուկ ծառայող
Երկրորդ կարգի մասնագետ 1
Երրորդ կարգի մասնագետ 2
6
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԹՈՔԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
Պետ 1
1
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Կրտսեր մասնագետ (վարորդ) 1
1
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Առաջատար մասնագետ 2
Երկրորդ կարգի մասնագետ 12
Երրորդ կարգի մասնագետ 16
Կրտսեր մասնագետ 4
34
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Երրորդ կարգի մասնագետ 1
Կրտսեր մասնագետ 1
2
«ՀՐԱԶԴԱՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ
Պետ 1
1
Երկրորդ կարգի մասնագետ 1

1

 Քաղաքացիական հատուկ ծառայող
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Երկրորդ կարգի մասնագետ (ճաշարանի վարիչ) 1
1
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Պետ 1 Քաղաքացիական հատուկ ծառայող
Գլխավոր մասնագետ 1 Քաղաքացիական հատուկ ծառայող
Երրորդ կարգի մասնագետ 1
3
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Երկրորդ կարգի մասնագետ 1
Կրտսեր մասնագետ 1
2
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Առաջատար մասնագետ 1
1
«ԱԲՈՎՅԱՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ,ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
Առաջատար մասնագետ 1

1

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Երրորդ կարգի մասնագետ 1
1
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Կրտսեր մասնագետ (պահեստապետ) 1
1   
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Առաջատար մասնագետ

Կրտսեր մասնագետ

1

1

2
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Երրորդ կարգի մասնագետ 1
1
«ԿՈՇ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Պետ 1 Քաղաքացիական հատուկ ծառայող
Առաջատար մասնագետ 1 Քաղաքացիական հատուկ ծառայող
Երրորդ կարգի մասնագետ 1
3
ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԲԱԺԻՆ
Գլխավոր մասնագետ 1
1
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Երրորդ կարգի մասնագետ 1
Կրտսեր մասնագետ 3
4
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Կրտսեր մասնագետ 1  
1
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ
Երկրորդ կարգի մասնագետ 1                             Քաղաքացիական հատուկ ծառայող
1
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Կրտսեր մասնագետ (ճաշարանի վարիչ) 1
1
«ՍԵՎԱՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ
Երկրորդ կարգի մասնագետ 1 Քաղաքացիական հատուկ ծառայող
1
ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԽՈՒՄԲ
Պատասխանատու հերթապահ 1
Գլխավոր մասնագետ 1
2
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ,ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
Առաջատար մասնագետ 1
1
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ  ԲԱԺԻՆ
Պետ 1
Երրորդ կարգի մասնագետ 1
2
ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  ԲԱԺԻՆ
Առաջատար մասնագետ 1
1
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Երկրորդ կարգի մասնագետ 2
Երրորդ կարգի մասնագետ 1
Կրտսեր մասնագետ 2

5

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Երրորդ կարգի մասնագետ 1
1
«ԱՐԹԻԿ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ,ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ 1
Գլխավոր մասնագետ (իրավաբան) 1
Առաջատար մասնագետ 1
2
ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԲԱԺԻՆ
Պետ 1
1
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Կրտսեր մասնագետ 1
1
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Առաջին կարգի մասնագետ 2
Երկրորդ կարգի մասնագետ 1
Երրորդ կարգի մասնագետ 2
Կրտսեր մասնագետ 1

6

«ԳՈՐԻՍ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ,ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
Առաջատար մասնագետ (հոգեբան) 1
1
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Երրորդ կարգի մասնագետ 1
Կրտսեր մասնագետ 2
3
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Երրորդ կարգի մասնագետ 1
Կրտսեր մասնագետ 1
2
ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԽՈՒՄԲ
Առաջատար մասնագետ 1

1

«ՎԱՆԱՁՈՐ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Պետ 1 Քաղաքացիական հատուկ ծառայող
Գլխավոր մասնագետ 1
Երրորդ կարգի մասնագետ 3
5
ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԲԱԺԻՆ
Պետ 1
Պետի տեղակալ 1
Գլխավոր մասնագետ 1
3
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Առաջատար մասնագետ 1
Երրորդ կարգի մասնագետ 1
2
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ  
Կրտսեր մասնագետ 1
1
«ԱՐՄԱՎԻՐ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ
Երրորդ կարգի մասնագետ 1 Քաղաքացիական հատուկ ծառայող
1
ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԽՈՒՄԲ
Պատասխանատու հերթապահ 1
Առաջին կարգի մասնագետ 1
2
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
Գլխավոր մասնագետ 1
1
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Գլխավոր մասնագետ 1 Քաղաքացիական հատուկ ծառայող
Առաջատար մասնագետ 1 Քաղաքացիական հատուկ ծառայող
Երրորդ կարգի մասնագետ 2
4
ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԲԱԺԻՆ
Առաջատար մասնագետ 1
1
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Առաջատար մասնագետ 2
Կրտսեր մասնագետ (վարորդ) 1
3
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Կրտսեր մասնագետ 4
4
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Առաջատար մասնագետ 9
Առաջին կարգի մասնագետ 1
Երկրորդ կարգի մասնագետ 9
Երրորդ կարգի մասնագետ 4
23