Ծառայության պետի հրամաններ

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունում գործող «Թեժ գիծ» ծառայության միջոցով ստացված հեռախոսազանգերի ընդունման, գրանցման, հաշվառման և ընթացքի լուծման արդյունքների գրանցման և հաշվառման գործընթացները կանոնակարգելու և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության պետի 2018 թվականի օգոստոսի 23-ի N 119-L հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության պետի 2019թ. նոյեմբերի 14-ի N 6-L հրաման

Հրապարակման օր՝ 15.11.2019թ.


Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության՝ կալանավորվածներին պահելու վայրերում և ուղղիչ հիմնարկներում պահվող՝ ազատությունից զրկված անձանց դիմումների, բողոքների և առաջարկությունների ընդունման և հասցեատերերին խորհրդապահական (կոնֆիդենցիալ) կարգով փոստային առաքումն իրականացնելու նպատակով դիմումների արկղ սահմանելու և դրա տեղադրման, բացման և նամականու առաքման ընթացակարգը հաստատելու մասին  ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության պետի 2019 թ. հոկտեմբերի 02-ի N 5-L հրաման

Հրապարակման օր՝ 02.10.2019թ.


Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության կենտրոնական մարմնում և քրեակատարողական հիմնարկներում փաստաթղթերի և նյութատեխնիկական միջոցների հանձնման-ընդունման գործընթացը կանոնակարգելու մասին ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության պետի 2019թ․ օգոստոսի 12-ի N 4-Լ հրաման

Հրապարակման օր՝ 12․08․2019թ․


Կենտրոնական բնակարանային հանձնաժողով ստեղծելու և աշխատակարգը հաստատելու մասին ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության պետի 2019 թվականի օգոստոսի 7-ի N 601-Ա հրաման

Հրապարակման օր՝ 09.08.2019թ.


«Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական ծառայության ներքին կարգապահական կանոնները հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության պետի 2018 թվականի նոյեմբերի 23-ի թիվ 135-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության պետի 2019 թվականի հուլիսի 9-ի N 3-Լ հրաման

Հրապարակման օր՝ 09.07.2019թ.


Կենտրոնական բնակարանային հանձնաժողով ստեղծելու և աշխատակարգը հաստատելու մասին ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության պետի 2018 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1088-Ա հրաման

Հրապարակման օր՝ 27.12.2018թ.


Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական ծառայության ներքին կարգապահական կանոնները հաստատելու մասին ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության պետի 2018 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 135-Լ հրաման

Հրապարակման օր՝ 23.11.2018թ.


Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության պետի 2015 թվականի հունիսի 8-ի թիվ 143-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության պետի 2018 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N 130-Լ հրաման

Հրապարակման օր՝ 27.10.2018թ.


Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունում գործող «Թեժ գիծ» ծառայության միջոցով ստացված հեռախոսազանգերի ընդունման ու հաշվառման գործընթացը կանոնակարգելու և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության պետի 2018 թվականի մայիսի 3-ի N71-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության պետի 2018 թվականի օգոստոսի 23-ի N119-Լ հրաման

Հրապարակման օր՝ 24.08.2018թ.


Հայաստանի Հանրապետության արդարադատոթւյան նախարարության քրեակատարողական ծառայությունում քաղաքացիների ընդունելության կարգը հաստատելու և ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական վարչության պետի 2015 թվականի մարտի 19-ի թիվ 62-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու վերաբերյալ ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության պետի 2018 թվականի հունիսի 19-ի N87-Լ հրաման