Ծառայության պետի հրամաններ

Կենտրոնական բնակարանային հանձնաժողով ստեղծելու և աշխատակարգը հաստատելու մասին ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության պետի 2018 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1088-Ա հրաման

Հրապարակման օր՝ 27.12.2018թ.


Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական ծառայության ներքին կարգապահական կանոնները հաստատելու մասին ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության պետի 2018 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 135-Լ հրաման

Հրապարակման օր՝ 23.11.2018թ.


Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության պետի 2015 թվականի հունիսի 8-ի թիվ 143-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության պետի 2018 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N 130-Լ հրաման

Հրապարակման օր՝ 27.10.2018թ.


Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունում գործող «Թեժ գիծ» ծառայության միջոցով ստացված հեռախոսազանգերի ընդունման ու հաշվառման գործընթացը կանոնակարգելու և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության պետի 2018 թվականի մայիսի 3-ի N71-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության պետի 2018 թվականի օգոստոսի 23-ի N119-Լ հրաման

Հրապարակման օր՝ 24.08.2018թ.


Հայաստանի Հանրապետության արդարադատոթւյան նախարարության քրեակատարողական ծառայությունում քաղաքացիների ընդունելության կարգը հաստատելու և ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական վարչության պետի 2015 թվականի մարտի 19-ի թիվ 62-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու վերաբերյալ ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության պետի 2018 թվականի հունիսի 19-ի N87-Լ հրաման