«Իրավախախտում կատարած անձանց վերականգնողական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի, «Աջակցություն դատապարտյալներին» հիմնադրամի, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության հետ համագործակցության արդյունքում «Աբովյան», «Սևան», «Կոշ», «Արթիկ», «Վանաձոր», «Արմավիր», 2014-2016թթ. ընթացքում իրացվել է շուրջ 352 դատապարտյալի կրթական իրավունքը ինչպես հանրակրթական, մասնագիտական՝ արհեստագործական, այնպես էլ բարձրագույն և հետբուհական:

 

2014թ-ին                                            –                  148, որից՝

  • Հանրակրթական                                         –         78
  • Մասնագիտական՝ արհեստագործական        –         65
  • Բարձրագույն, հետբուհական                        –         5

2015թ-ին                                            –                  121, որից՝

  • Հանրակրթական                                         –         71
  • Մասնագիտական՝ արհեստագործական        –         44
  • Բարձրագույն, հետբուհական                        –         6

2016թ-ի 9 ամսում                               –                  83

  • Հանրակրթական                                          –         65
  • Մասնագիտական՝ արհեստագործական        –         10
  • Բարձրագույն, հետբուհական                        –         8

2015թ. ընթացքում ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկների  գրադարանները ստացել են շուրջ 2500 կտոր գեղարվեստական և մասնագիտական գրականություն Ազգային գրադարանի, <> ՊՈԱԿ-ի և այլ անձանց կողմից:

Ընդհանուր առմամբ 2014-2016թթ-ին 12 ՔԿՀ-ներում կազմակերպվել են թվով 669 միջոցառումներ (2014թ-ին՝ 254, 2015թ-ին՝ 196, 2016թ-ին՝ 167), որոնց մասնակցել են 18.681 կալանավորված անձինք և դատապարտյալներ՝

2014թ                              –         5.929,

2015թ                              –         6.557,

2016թ-ի 9 ամսում              –         6.195

Դատապարտյալների զբաղվածությունն ապահովելու, սոցիալական վերականգնման արդիական և արդյունավետ միջոցառումներ ձեռնարկելու նպատակով, ինչպես նաև «Աջակցություն դատապարտյալին» հիմնադրամի հետ համատեղ՝

ա) տարաբնույթ աշխատանքներում ներգրավվել են 1107 դատապարտյալներ, որոնցից՝

2014թ-ին                         –                  469

2015թ-ին                         –                  513

2016թ-ի 9 ամսում             –                 576 (որից 215-ը՝ իրենց

ցանկությամբ առանց

վարձատրության)

բ)  ինքնագործ միավորումներում ներգրավվել է 774 անձ, որից՝

2014թ-ին                         –                  285

2015թ-ին                         –                  278

2016թ-ի 9 ամսում            –                  276

Հարկ է  նշել նաև, որ 2016թ-ի 9 ամիսների ընթացքում արհեստագործական հատուկ 2 ամսյա դասընթացներ են անցել ևս 55 դատապարտյալներ (խեցեգործության, ռուսաց լեզվի, ծնողավարման հմտությունների, վարսահարդարման և այլն), որոնց բոլորին տրվել են համապատասխան վկայականներ: