Պահպանության ապահովման բարձրացման, ինչպես նաև՝ քրեակատարողական հիմնարկի տարածք հնարավոր արտանետումների դեպքերը կանխելու նպատակով ՀՀ ԱՆ «Վանաձոր» քրեակատարողական հիմնարկը համալրվել է նոր դիտաշտարակներով: