Հոկտեմբերի 19-ին լրանում է ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության 100-ամյակը: Այդ կապակցությամբ քրեակատարողական ծառայությունում և հիմնարկներում նախատեսված են իրականացնել 100-ամյակին նվիրված միջոցառումներ, որոնց մեկնարը տվեց ՀՀ ԱՆ «Վարդաշեն» քրեակատարողական հիմնարկը:

Սեպտեմբերի 20-ին հիմնարկի վարչակազմի աջակցությամբ կազմակերպվեց ցուցահանդես, որտեղ ներկայացվել են դատապարտյալներ Շ. Հովհաննիսյանի, Հ. Սարգսյանի և Կ. Վարդանյանի ձեռքի աշխատանքները: Ցուցահադեսը մեկտեղում է տարբեր ոճեր: Արվեստի բազմաբնույթ միջոցներով հեղինակները փորձել են ոչ միայն նպատակային օգտագործել իրենց առօրյան, այլև հաղորդակից լինել գեղեցիկին: