Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունը հայտարարում է աշխատանքի ընդունելություն կրտսեր և միջին խմբի պաշտոններում:

Ծառայության և հաստիքների անվանումըՀաստիքների քանակը

Աշխատավարձը
(առձեռն վճարվող աշխատավարձ + ամսական միանվագ դրամական պարգևատրում)*

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
 
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Երկրորդ կարգի մասնագետ5165.566 ՀՀ դրամ
5
«ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Երրորդ կարգի մասնագետ2163.105 ՀՀ դրամ
Կրտսեր մասնագետ1162.749 ՀՀ դրամ
3
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
(«Դատապարտյալների հիվանդանոց» ՔԿՀ)
Երկրորդ կարգի մասնագետ1163.892 ՀՀ դրամ
Երրորդ կարգի մասնագետ1163.105 ՀՀ դրամ
Կրտսեր մասնագետ2162.749 ՀՀ դրամ
4
«ՎԱՐԴԱՇԵՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Կրտսեր մասնագետ (պահեստապետ)1162.749 ՀՀ դրամ
Կրտսեր մասնագետ (վարորդ)1162.749 ՀՀ դրամ
2
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ  ԲԱԺԻՆ
(«Վարդաշեն» ՔԿՀ)
Առաջին կարգի մասնագետ1177.628 ՀՀ դրամ
Երկրորդ կարգի մասնագետ4163.892 ՀՀ դրամ
Երրորդ կարգի մասնագետ4163.105 ՀՀ դրամ
9
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ  ԲԱԺԻՆ
(«Վարդաշեն» ՔԿՀ)
Երկրորդ կարգի մասնագետ1163.892 ՀՀ դրամ
Երրորդ կարգի մասնագետ2163.105 ՀՀ դրամ
3
«ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 
ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԽՈՒՄԲ
Առաջին կարգի մասնագետ1177.628 ՀՀ դրամ
1
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ,ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
(«Նուբարաշեն» ՔԿՀ)
Առաջատար մասնագետ1180.552 ՀՀ դրամ
1
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
(«Նուբարաշեն» ՔԿՀ)
Կրտսեր մասնագետ (պահեստապետ)1162.749 ՀՀ դրամ
1
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
(«Նուբարաշեն» ՔԿՀ)
Առաջատար մասնագետ1180.552 ՀՀ դրամ
Երկրորդ կարգի մասնագետ12163.892 ՀՀ դրամ
Երրորդ կարգի մասնագետ16163.105 ՀՀ դրամ
Կրտսեր մասնագետ1162.749 ՀՀ դրամ
          30
«ՀՐԱԶԴԱՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Երկրորդ կարգի մասնագետ (ճաշարանի վարիչ)1163.892 ՀՀ դրամ
Կրտսեր մասնագետ (պահեստապետ)1162.749 ՀՀ դրամ
2
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
(«Հրազդան» ՔԿՀ)
Երկրորդ կարգի մասնագետ1163.892 ՀՀ դրամ
Կրտսեր մասնագետ1162.749 ՀՀ դրամ
2
«ԱԲՈՎՅԱՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Կրտսեր մասնագետ1162.749 ՀՀ դրամ
1
«ԿՈՇ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Առաջատար մասնագետ1180.552 ՀՀ դրամ
Կրտսեր մասնագետ (ճաշարանի վարիչ)1162.749 ՀՀ դրամ
Կրտսեր մասնագետ (էլեկտրիկ)1162.749 ՀՀ դրամ
3
ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԲԱԺԻՆ
(«Կոշ» ՔԿՀ)
Առաջատար մասնագետ1180.552 ՀՀ դրամ
1
«ՍԵՎԱՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Կրտսեր մասնագետ1162.749 ՀՀ դրամ
1
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
(«Սևան» ՔԿՀ)
Երրորդ կարգի մասնագետ1163.105 ՀՀ դրամ
Կրտսեր մասնագետ1162.749 ՀՀ դրամ
2
«ԱՐԹԻԿ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Կրտսեր մասնագետ1162.749 ՀՀ դրամ
1
«ԳՈՐԻՍ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Կրտսեր մասնագետ1162.749 ՀՀ դրամ
1
«ՎԱՆԱՁՈՐ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
Առաջատար մասնագետ1180.552 ՀՀ դրամ
Առաջին կարգի մասնագետ1177.628 ՀՀ դրամ
Կրտսեր մասնագետ1162.749 ՀՀ դրամ
3
«ԱՐՄԱՎԻՐ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 
1
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
(«Արմավիր» ՔԿՀ)
Առաջատար մասնագետ1180.552 ՀՀ դրամ
Առաջատար մասնագետ (պահեստապետ)1180.552 ՀՀ դրամ
Կրտսեր մասնագետ (վարորդ)1162.749 ՀՀ դրամ
Կրտսեր մասնագետ (ճաշարանի վարիչ)1162.749 ՀՀ դրամ
4
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
(«Արմավիր» ՔԿՀ)
Առաջատար մասնագետ2180.552 ՀՀ դրամ
Երկրորդ կարգի մասնագետ7163.892 ՀՀ դրամ
Երրորդ կարգի մասնագետ1163.105 ՀՀ դրամ
10
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
(«Արմավիր» ՔԿՀ)
 
Կրտսեր մասնագետ1162.749 ՀՀ դրամ
1

 

* Աշխատավարձի նշված չափը հաշվարկված է 2-5 տարի աշխատանքային ստաժի համար, ենթակա է փոփոխման ստաժի բացակայության և 5 տարուց ավել ստաժի դեպքում:

 Ընդունվելու համար կարող են դիմել`

Միջին խմբի (սպայական) պաշտոնների համար` բարձրագույն, իսկ կրտսեր խմբի պաշտոնների համար` առնվազն միջնակարգ կրթություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության մինչև 30 տարեկան այն քաղաքացիները, որոնք՝

  • անցել են պարտադիր զինվորական ծառայություն (բացառությամբ իգական սեռի քաղաքացիների կամ դիմելու պահին «Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ-ե» կետերով նախատեսված հիմքերով պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատված քաղաքացիների).
  • Տիրապետում են հայերենին.
  • Իրենց մասնագիտական գիտելիքներով գործնական և անձնական հատկանիշներով ու առողջական վիճակով կարող են կատարել քրեակատարողական ծառայողի պարտականությունները.
  • Դատական կարգով չեն ճանաչվել անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ.
  • Դատական կարգով չեն զրկվել քրեակատարողական կամ այլ ծառայությունում պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից.
  • Չեն գտնվում քրեական հետապնդման մեջ.
  • Չեն դատապարտվել դիտավորյալ հանցագործություն կատարելու համար, անկախ դատվածությունը հանված կամ մարված լինելու հանգամանքից.
  • Դատապարտվել են անզգույշ հանցագործություն կատարելու համար, և դատվածությունը սահմանված կարգով հանված կամ մարված է:

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար դիմել ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայություն` կադրերի և անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների բաժին (ք. Երևան, Արշակունյաց 63, հեռ. 060-37-37-55):

Կրտսեր խմբի պաշտոնների համար կարող եք դիմել նաև համապատասխան քրեակատարողական հիմնարկ հետևյալ հասցեներով՝

ՀՀ ԱՆ «Նուբարաշեն» քրեակատարողական հիմնարկ

Հասցե՝ ք. Երևան, Նուբարաշենի խճուղի 2

Հեռ.՝ (010) 47-11-72 (հերթապահ խումբ)

ՀՀ ԱՆ «Վարդաշեն» քրեակատարողական հիմնարկ

Հասցե՝ ք. Երևան, Նուբարաշենի խճուղի 7

Հեռ.՝ (010) 47-43-01 (հերթապահ խումբ)

ՀՀ ԱՆ «ԵրևանԿենտրոն» քրեակատարողական հիմնարկ

Հասցե՝ ք. Երևան, Նալբանդյան 104

Հեռ.՝ (060) 43-33-04 (հերթապահ խումբ)

ՀՀ ԱՆ «Դատապարտյալների հիվանդանոց» քրեակատարողական հիմնարկ

Հասցե՝ ք. Երևան, Արշակունյաց 2

Հեռ.՝ (060) 47-33-30 (հերթապահ խումբ)

ՀՀ ԱՆ «Արմավիր» քրեակատարողական հիմնարկ

Հասցե՝ Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Չոբանքարա

Հեռ.՝ (060) 47-22-24, (0231) 4-22-24 (հերթապահ խումբ)

ՀՀ ԱՆ «Աբովյան» քրեակատարողական հիմնարկ

Հասցե՝ Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան

Հեռ.՝ (060) 47-77-05 (հերթապահ խումբ)

ՀՀ ԱՆ «Սևան» քրեակատարողական հիմնարկ

Հասցե՝ Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան

Հեռ.՝ (060) 47-11-21, (0223) 6-11-66 (հերթապահ խումբ)

ՀՀ ԱՆ «Հրազդան» քրեակատարողական հիմնարկ

Հասցե՝ Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան, Միկրոշրջան 45

Հեռ.՝ (060) 48-88-06, (0223) 2-36-01 (հերթապահ խումբ)

ՀՀ ԱՆ «Արթիկ» քրեակատարողական հիմնարկ

Հասցե՝ Շիրակի մարզ, գ. Հառիճ

Հեռ.՝ (060) 48-10-74, (0244) 6-10-75 (հերթապահ խումբ)

ՀՀ ԱՆ «Վանաձոր» քրեակատարողական հիմնարկ

Հասցե՝ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Տավրոսի 20

Հեռ.՝ (060) 37-03-23, (0322) 3-29-20 (հերթապահ խումբ)

ՀՀ ԱՆ «Գորիս» քրեակատարողական հիմնարկ

Հասցե՝ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Նարեկացու 5

Հեռ.՝ (0284) 2-26-09, (0284) 2-18-77 (հերթապահ խումբ)

ՀՀ ԱՆ «Կոշ» քրեակատարողական հիմնարկ

Հասցե՝ Արագածոտնի մարզ, գ. Կոշ

Հեռ.՝ (060) 48-33-06, (0232) 6-30-10 (հերթապահ խումբ)