ՈՐՈՇՈՒՄ

Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների քրեակատարողական ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի

2019-2023թթ. հանցագործությունների հետ պայքարի համատեղ միջոցների  միջպետական ծրագրի իրականացման գծով ՔԾՂԽ պլանի նախապատրաստման մասին

ք. Երևան                                                                      19 հոկտեմբերի, 2018թ.

Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների քրեակատարողական ծառայությունների ղեկավարների խորհուրդը (այսուհետ` Խորհուրդ, ՔԾՂԽ), ելնելով իր գործառույթների իրականացման անհրաժեշտությունից,

որոշեց`

1. Շարունակել 2019-2023թթ. հանցագործությունների դեմ պայքարի համատեղ միջոցների միջպետական ծրագրի 2.4 կետի կատարման աշխատանքները:

2. Խորհրդի Քարտուղարությանը`

մինչև 2018թ. դեկտեմբերի 15-ը մշակել 2019-2023թթ. հանցագործությունների դեմ պայքարի համատեղ միջոցների  միջպետական ծրագրի իրականացման գծով ՔԾՂԽ պլանի նախագիծը,

նշված նախագիծն ուղարկել Խորհրդի Անդամների համաձայնեցմանը,

2019-2023թթ. հանցագործությունների հետ պայքարի համատեղ միջոցների  միջպետական ծրագրի իրականացման գծով ՔԾՂԽ պլանը ներկայացնել հաստատման Խորհրդի 2019թ. հերթական նիստին:

Կազմվել է Երևան քաղաքում 19.10.2018թ., ռուսերենով, մեկ բնօրինակից:  Բնօրինակը պահվում է Անկախ Պետությունների Համագործակցության Գործադիր կոմիտեում, որը որոշման պատճենը կուղարկի սույն Որոշումը ստորագրած Համաձայնագրի մասնակից յուրաքանչյուր պետության քրեակատարողական ծառայությանը:

 

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության Քրեակատարողական ծառայություն

 Ա.Գ. Մխոյան

Բելառուսի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության Պատիժների կատարման դեպարտամենտ

Օ.Վ. Մատկին

  
Ղազախստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության Քրեակատարողական համակարգի կոմիտե

 Ա.Խ.Բազիլբեկով

Ղրղզստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Պատիժների կատարման պետական ծառայություն

 Տ.Տ. Ժապարով

  
Ռուսաստանի Դաշնության Պատիժների կատարման դաշնային ծառայություն

 

 

 Գ.Ա. Կորնիենկո

Տաջիկստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության Քրեական պատիժների կատարման գլխավոր վարչություն

 Ռ.Կ.Բոյբալազոդա