ՈՐՈՇՈՒՄ

Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների քրեակատարողական ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի

Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների քրեակատարողական ծառայությունների ղեկավարների խորհդի խորհրդանիշի մասին

ք. Երևան                                                                      19 հոկտեմբերի, 2018թ.

Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների քրեակատարողական ծառայությունների ղեկավարների խորհուրդը (այսուհետ` Խորհուրդ, ՔԾՂԽ), ելնելով իր գործառույթների իրականացման անհրաժեշտությունից,

որոշեց`

1. Որպես աշխատանքային տարբերակ հիմք ընդունել Խորհրդի խորհրդանիշը (կից ներկայացված է):

2. Խորհրդի Քարտուղարությանը, շահագրգիռ անձանց հետ համատեղ, մշակել Խորհրդի խորհրդանիշի օգտագործման կարգը , ինչպես նաև Խորհրդի խորհրդանիշի պատկերի պաշտոնական մեկնաբանությունը, խորհրդանիշի գունավոր, սև ու սպիտակ և ծավալուն տարբերակներով նկարագրությունը պարունակող Խորհրդի խորհրդանիշի մասին կանոնակարգը:

3. Հաստատել Խորհրդի և Խորհրդի Քարտուղարության գրությունների ձևաթղթերի փոփոխված նմուշները` համաձայն հավելվածի:

Կազմվել է Երևան քաղաքում 19.10.2018թ., ռուսերենով, մեկ բնօրինակից:  Բնօրինակը պահվում է Անկախ Պետությունների Համագործակցության Գործադիր կոմիտեում, որը որոշման պատճենը կուղարկի սույն Որոշումը ստորագրած Համաձայնագրի մասնակից յուրաքանչյուր պետության քրեակատարողական ծառայությանը:

 

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության Քրեակատարողական ծառայություն

 Ա.Գ. Մխոյան

Բելառուսի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության Պատիժների կատարման դեպարտամենտ

Օ.Վ. Մատկին

 
Ղազախստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության Քրեակատարողական համակարգի կոմիտե

 

Ա.Խ.Բազիլբեկով

Ղրղզստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Պատիժների կատարման պետական ծառայություն

 

Տ.Տ. Ժապարով

  
Ռուսաստանի Դաշնության Պատիժների կատարման դաշնային ծառայություն

 

 

 Գ.Ա. Կորնիենկո

Տաջիկստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության Քրեական պատիժների կատարման գլխավոր վարչություն

 Ռ.Կ.Բոյբալազոդա