Ղեկավարություն

ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության պետի առաջին տեղակալ
Արդարադատության գնդապետ
ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության պետի տեղակալ
Արդարադատության գնդապետ
ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության պետի տեղակալ
Արդարադատության գնդապետ
ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության պետի տեղակալ
Արդարադատության գնդապետ