2017 թվական

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

ԱՊՀ ճյուղային համագործակցության մարմինների հետ Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների քրեակատարողական ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի փոխգործակցության մասին


ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների քրեակատարողական ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի փորձագետների աշխատանքային խմբերի մասին


ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների քրեակատարողական ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի քարտուղարության մասին


ՈՐՈՇՈՒՄ

Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների քրեակատարողական ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի

Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների քրեակատարողական ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի կազմակերպչական նիստի որոշումների կատարման ընթացքի և Խորհրդի 2016-2017թթ. աշխատանքային ծրագրի իրականացման  մասին

 ք. Մինսկ                                                                                11 մայիսի, 2017թ.


ՈՐՈՇՈՒՄ

Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների քրեակատարողական ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի

ԱՊՀ մասնակից պետությունների` քրեակատարողական ոլորտի տեղեկատվության և աշխատանքային փորձի փոխանակման, դրանում փոխգործակցության հիմնական ուղղությունների մասին

 ք. Մինսկ                                                                                11 մայիսի, 2017թ.


ՈՐՈՇՈՒՄ

Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների քրեակատարողական ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի 

Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների ճյուղային համագործակցության մարմինների հետ Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների քրեակատարողական ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի փոխգործակցության մասին

 ք. Մինսկ                                                                                11 մայիսի, 2017թ.


ՈՐՈՇՈՒՄ

Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների քրեակատարողական ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի

Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների հակաահաբեկչական կենտրոնի հետ համագործակցության վերաբերյալ արձանագրությունը ստորագրելու մասին

 ք. Մինսկ                                                                                11 մայիսի, 2017թ.


ՈՐՈՇՈՒՄ

Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների քրեակատարողական ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի

 ԱՊՀ մասնակից պետությունների քրեակատարողական ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի գործունեության ուղղությամբ աշխատանքային խմբերի ստեղծման կարգի և նրանց գործունեության մասին

 ք. Մինսկ                                                                                11 մայիսի, 2017թ.


ՈՐՈՇՈՒՄ

Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների քրեակատարողական ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի

 Հանցագործության դեմ պայքարի համատեղ միջոցառումների 2019-2023թթ. միջպետական ծրագրի նախագծի մեջ ԱՊՀ մասնակից պետությունների քրեակատարողական ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի՝ հանցագործության դեմ պայքարի և քրեակատարողական ոլորտում անվտանգության ապահովման գործում ԱՊՀ մասնակից պետությունների քրեակատարողական համակարգերի ստորաբաժանումների փոխգործակցության կատարելագործմանն ուղղված առաջարկությունները ներառելու մասին

 ք. Մինսկ                                                                                11 մայիսի, 2017թ.


ՈՐՈՇՈՒՄ

Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների քրեակատարողական ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի

ազատազրկման դատապարտված օտարերկրյա քաղաքացիների՝ նրանց քաղաքացիության երկրի հանձնման գործիքակազմի կատարելագործման մասին

 ք. Մինսկ                                                                                11 մայիսի, 2017թ.


ՈՐՈՇՈՒՄ

Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների քրեակատարողական ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի

 Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների քրեակատարողական ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի Քարտուղարության մասին Կանոնակարգը, Համագործակցության մասնակից պետությունների քրեակատարողական ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի և Խորհրդի Քարտուղարության գրությունների ձևաթղթերը հաստատելու մասին

 ք. Մինսկ                                                                                11 մայիսի, 2017թ.


ՈՐՈՇՈՒՄ

Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների քրեակատարողական ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի

 Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների քրեակատարողական ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի համանախագահ ընտրելու մասին

ք. Մինսկ                                                                                11 մայիսի, 2017թ.


ՈՐՈՇՈՒՄ

Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների քրեակատարողական ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի

 Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների քրեակատարողական ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական III նիստի մասին

 ք. Մինսկ                                                                                11 մայիսի, 2017թ.